Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #155330
L o g i n
Steg 1/4
[Steg 1/4]
Medlemsavgiften for 2015 er NOK 100,-.

Medlemsavgiften for 2015 ble fastsatt av årsmøtet 04.03.2015.
Kontingent blir innkrevd i løpet av sommeren 2015.


Liste over medlemmer legges ut på hjemmesiden.
Minst en gang i året sendes det ut informasjon om hva som har skjedd siden sist, enten via e-post eller vanlig post.

Medlemsavgiften går til drift av organisasjonen, så som porto, nettleie, gjennomføring av arrangementer, kopiering og papir/konvolutter. Ingen i Bjødna-Tores Venner får lønn eller honorar for arbeidet.


Fortsett