Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #170091
L o g i n

Nettstedet
Bjødna-Tores Venner


er en nyhets- og informasjonskanal for foreningen Bjødna-Tores Venner. Foreningen ble stiftet 19. juni 2006.

Vi håper at mange benytter seg av disse informasjonssidene, og sprer adressen til andre interesserte. Vi er svært glade for tilbakemeldinger, ros eller ris. Benytt gjerne Kontakt oss-linken på førstesiden.

I foreningens reviderte formålsparagraf av 4. mars 2015 står det at

Foreningen "Bjødna-Tores venner" er en ideell forening som skal samle inn og formidle kunnskap om slektshistorie og kulturhistorie knyttet til Bjødna-Tores etterslekt, samt generelt slekts- og kulturhistorie knyttet til indre bygder i Forsand og Gjesdal."

På disse nettsidene vil en finne informasjon om blant annet


Alt stoff på nettstedet kan fritt benyttes. Kilde skal alltid oppgis. For foto gjelder alminnelige regler om opphavsrett/enerett. Ta kontakt med foreningen om du ønsker å benytte et bilde på egen nettside eller trykksak.

Web-ansvarlig: Per Jostein Haaland

Redaktør og leder: Per Terje Haaland

Utviklet av: Sindre Haaland

Sist oppdatert 11.04.2021