Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183315
L o g i n
Bjødna-Tores Venner på trykk i Strandbuen
Fra avisa Strandbuen som kommer ut i Ryfylke tar vi med denne artikkelen som journalisten Roar Larsen har skrevet. Den kommer på trykk i uke 47

Fra avisa Strandbuen som kommer ut i Ryfylke tar vi med denne artikkelen som journalisten Roar Larsen har skrevet. Den kommer på trykk i uke 47

FRA STRANBUEN

Skal markera Bjødna-Tore

I eit veldig basketak slo bjørnen med labbane og skada kinn, nase og øydela
begge augo til Bjødna-Tore.


I 2010 er det 200 år sidan Bjødna-Tore, Tore Toreson Haaland, blei født på
Håland i Frafjord. Ei nystarta interesseforeining med Kjell Espedal i
spissen vil gi ut ei større slektsbok etter Tore Toreson Haaland til 200års
jubileet.

Det var 20. oktober 1850 ein bjørn angrep Tore. Det blei eit veldig
basketak. Bjørnen slo med labbane sine og skadde kinn, nase og begge augo
til Tore.

Etter å ha blitt kasta utfor ein skrent, blei Tore liggande til neste dag.
Bygdefolket fann han ille tiltredt. På sjukehuset i Stavanger blei han lappa
saman, men augo kunne ikkje bergast. Tore blei blind, men levde i 41 år
etter dette og var med i gardsarbeidet så best han kunne.

Då den svensk-norske kongen høyrde historia gav han Tore pensjon for resten
av livet.

I tillegg til boka, skal arrangerast ulike typar slektssamlingar. I tillegg
skal det arrangerast kulturarrangement knytt til slekt- og lokalhistorie i
Forsand og Gjesdal. Det vil bli konsertar, kunstutstilling, barneprogram,
slektssamlingar, turar, gudsteneste og kransenedlegging.

Redaksjonskomiteen har alt samla inn mellom 200 og 300 sider slektsstoff
om dei fleire tusen etterkomarane etter Bjødna-Tore. Men etterlyser meir
personopplysningar. Dernest trengst det gode foto og kulturhistorisk stoff
knytt til slekta og områda der forfedrane våre levde, seier Kjell Espedal,
som er styreleiar i Bjødna-Tores venner.

BJØDNA-TORE: 200 år etter at Bjødna-Tore blei født skal det arrangerast
forskjellige kulturarrangement og gis ut slektsbok med slekta etter
Bjødna-Tore, fortel Kjell Espedal.


Bjødna-Tore - R

Skrevet: 18.11.06 klokken 17:21


Tilbake
Nyhetsarkiv