Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183315
L o g i n
LAKSEFISKE I FRAFJORDELVA
Frafjordelva var lenge regnet som en god lakseelv. Elva ble imidlertid tidlig rammet av forsuring.

Frafjordelva har noen av sine kilder i småvann lengst i nordøst og vannet følger elva Blåstøldalen og senere Fidjadalen. Via Månavatnet renner så elva videre ned til Frafjorddalen. På denne strekningen ligger den flotte og kjente Månafossen. Frafjorddalen er 5 km lang og elva har her minimalt fall til utløpet i fjorden. Innerst i dalen slutter elva fra Brådlandsheia seg til hovedvassdraget. Dette er det største sidevassdraget. Lengre nede og noe før Molaugsvatnet renner Nordalsåna ut i Frafjordelva. Molaugsvatnet ligger omtrent midtveis i dalen. Herfra strekker elva seg 3-4 kilometer ned til fjorden. På sin vei ned til fjorden renner vannet over steiner og sand, og gjennom typisk vestnorsk natur.

Reidar Frafjord (nr 133 i slektsboka) forteller i boka om lakselorden i Frafjord (se artikkel i Gjesdalbuen gjengitt her) at britiske Charles Cunningham Church fra Liverpool kjøpte fiskerettighetene i Frafjordelva i perioden 1893 til 1907. Engelskmennene trivdes med laksefisket, for i fangstrapportene kan en lese at de var i Frafjord i lengre perioder, ofte to ganger i året. Det var mye laks i elva, som også hadde et litt annet elveløp enn i dag.

Frafjordelva var lenge regnet som en god lakseelv. Utbyttet av fisk varierte normalt fra et par hundre kilo til noe over 800 kg fra midten av 1880-tallet til ca 1960. Elva ble imidlertid tidlig rammet av forsuring og mistet trolig de opphavelige laksestammene en gang på 70-tallet. Frafjordelva kom med blant de nasjonale kalkingsprosjektene i fylket og ble kalket første gang i 1993. Tetthetene av lakseunger økte jevnt etter at kalkingen startet. Frafjordelva ble snart en av Norges mest fremgangsrike elver. I løpet av fem år fra 1995 til 2000 økte fangsten fra 172 kilo til 1,2 tonn (503 laks). Dette var den største fangsten som var registrert i vassdraget noensinne. Deretter gikk fangstene noe ned, for igjen å øke etter 2003 og fram til 2006, da det ble fanget 756 kg laks. Fangsten gikk så noe ned igjen, for så å øke til 639 kg i 2009. I 2010 var fangsten 558 kg (180 laks).

Brødrene Kåre Haaland (nr 58 i slektsboka) og Sigve Haaland (nr 60 i slektsboka) har begge hytter i utmarkområdet rundt slektsgården Håland. De er begge lidenskapelige laksefiskere. Sigve fikk en laks på 9,0 kg i Frafjordelva den 13. august i år - forøvrig på dagen 10 år siden han fikk sin første storlaks på 8,4 kg i Frafjord. Kåre har imidlertid rekorden i familien. Den 30. august i fjor fikk han en laks på 19,5 kilo i Frafjordelva! I år har han måttet nøye seg med en laks på 6,2 kg. En artikkel i Stavanger Aftenblad om rekordlaksen er fremdeles tilgjengelig på avisens nettsider her).

Se mer info om laksefiske i Frafjordelva på Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskeforenings nettsider http://www.srjf.no/ (Fiske/Fiskeplasser).

Kilder:
Norges vassdrags- og energidirektorat (http://www.nve.no/)
Fylkesmannen i Rogaland (http://www.fylkesmannen.no/)
Direktoratet for naturforvaltning (https://www.dirnat.no/)
Rådgivende Biologer AS (http://www.radgivende-biologer.no/)
Reidar Frafjord ”Lakselorden i Frafjord”


Sigve Haaland med en laks på 9,0 kg tatt i Frafjord 13. august 2011.


Kåre Haaland med laksen på 19,5 kilo tatt 30. august 2010.

Skrevet: 03.10.11 klokken 10:10


Tilbake
Nyhetsarkiv