Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #155002
L o g i n
Arbeidet med slektsboken
Arbeidet med innsamling av personopplysninger, dvs. lokalisering og registrering av Bjødna-Tores etterkommere pågår. I skrivende stund (28. november 2006) har vi registrert 2034 etterkommere - med inngifte 2900 individer. Disse personene er fordelt på 902 familier i vår database

Arbeidet med innsamling av personopplysninger, dvs. lokalisering og registrering av Bjødna-Tores etterkommere pågår. I skrivende stund (28. november 2006) har vi registrert 2034 etterkommere - med inngifte 2900 individer. Disse personene er fordelt på 902 familier i vår database. Jeg skulle anta at vi har nådd litt over halvveis, dvs. når alle etterkommere inkl. inngiftede/partnere er registrert, kommer vi til å ha vi 4000-5000 personer som danner slektsregistret i den kommende slektsboken. Vår ambisjon er at du i boken skal finne dine slektninger med navn, fødselsdato og fødested, ev. dødsår, dåp, ev. ekteskap/samboerskap, ev. barn, barnebarn m.m. For mange blir det også en liten biografi som inneholder adresse, telefon, e-post adresse samt for noen litt om deres virksomhet.

Tenk at Bjødna-Tore, Tore Toreson Haaland og hans kone Kristi Samuelsdatter Fossmork etterlot seg over 4000 etterkommere – det er en diger slekt disse to har ført videre gjennom sitt giftemål i 1831. Det er derfor viktig at vi dokumenterer og bevarer slektshistorien for våre egne etterkommere.

Slektsboken skal, foruten ovenfor nevnte slektsregister, inneholde et avsnitt med kulturstoff. Historier m.m. om Bjødna-Tore og annet stoff/artikler fra Frafjord-bygda. Dessuten er det vår ambisjon å få med bilder, familiebilder av så vel gamle som nye familier, bilder fra bygda etc.

Som leseren forstår er det et digert materiale som skal samles inn. Vi behøver din hjelp! Er du en av etterkommerne til Bjødna-Tore vil vi gjerne ha dine person- og familieopplysninger inklusive bilder av din familie. Vi er også interessert i historier om Bjødna-Tore samt annet materiale om Frafjord-bygda og bygdene omkring. Ta kontakt med foreningen. Adresser m.m. finner du på nettsiden.


Malmö 28. november 2006

Arne Gilje
Hovedredaktør for slektsboken
a-gilje@gilje.se

Skrevet: 29.11.06 klokken 00:05


Tilbake
Nyhetsarkiv