Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183311
L o g i n
KONTINGENT I BJØDNA-TORES VENNER FOR 2012
Vi håper du fortsatt vil være medlem av Bjødna-Tores Venner og betale kontingenten for 2012.

I begynnelsen av august ble det sendt ut mail eller brev til alle registrerte medlemmer av Bjødna-Tores Venner med påminnelse om innbetaling av kontingent for 2012. Hvis du ikke fikk denne informasjonen, selv om du mener at du fremdeles er medlem av foreningen, kan dette skyldes en beklagelig feil i vårt medlemsregister. Det er imidlertid ennå god tid til å betale kontingenten for 2012.

Kontingenten for 2012 er fastsatt til kr. 100,- Bankkontonummer er 3201.38.86279. Betalingsfrist er 30.09.2012. Vennligst oppgi medlemsnummeret i Bjødna-Tores Venner og navn på medlem ved betaling (betalingsinformasjon). Medlemsnummeret kan du finne ved å klikke på menyvalget "Bjødna-Tores Venner" til venstre på skjermen. Klikk deretter på valget "Medlemmer". Hvis du ikke finner medlemsnummeret, oppgir du "Nytt medlem" eller "Ukjent medlemsnummer" i betalingsinformasjonen.

I foreningens nye formålsparagraf av 31. mars 2011 står det at ”Foreningen Bjødna-Tores Venner er en ideell forening som skal samle inn og formidle kunnskap om slektshistorie og kulturhistorie knyttet til Bjødna-Tores etterslekt."


Skrevet: 17.09.12 klokken 23:07


Tilbake
Nyhetsarkiv