Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #182996
L o g i n
OPPDATERING AV ETTERKOMMER-REGISTER
Bjødna-Tores Venner er i gang med å samle inn opplysninger i forbindelse med oppdatering av vårt etterkommerregister.

Det er derfor viktig at en nå tenker igjennom om det har skjedd noe forandringer i den nærmeste familien de siste årene. Utgangspunktet for dette er slektsboka fra 2010. Det som ikke kom med der, eller som ikke kom med i den tidligere utsendte oppdateringen sommeren 2011, bør nå sendes inn. Det er en god idé å gjøre dette så raskt som mulig.

Nederst finner dere et skjema til dette bruket. Skjemaet er tilgjengelig på ulike formater. Det går fram av skjemaet hvilke opplysninger vi ønsker oppdatert. Vi samler for eksempel ikke inn opplysninger om adresser, telefon, e-post, yrke og skilsmisser denne gangen.

Fyll ut og send skjemaet via e-post til pth@lyse.net.
Det kan eventuelt skrives ut og sendes via vanlig post til Per Terje Haaland, Henrik Ibsensgt. 20 B, 4021 Stavanger.

Hvis spørsmål: Ta kontakt med Per Terje Haaland, tlf. 51 54 35 60 etter kl. 20:00!

NB: Frist for innsending: 1. juni 2013.

Oppdaterte lister legges ut på denne nettsiden og sendes ut via e-post og brev høsten 2013.


Skjemaet for oppdatering av etterkommere finner dere her:

Word-format


PDF-format


RTF-formatSkrevet: 10.03.13 klokken 22:28


Tilbake
Nyhetsarkiv