Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183314
L o g i n
BJØDNA-TORES FØDSELSDAG 28. OKTOBER
Styret i Bjødna-Tores Venner har besluttet at foreningen årlig skal markere 28. oktober som er fødselsdagen til Bjødna-Tore.

Markeringen av fødselsdagen vil bli gjort på ulike måter hvert år. I år har vi valgt å markere dagen via vårt nettsted.

Den 28. oktober 2013 er det 203 år siden gårdbruker Tore Toresen Haaland ble født på Håland i Frafjord. Mange har vokst opp med fortellingen om Bjødna-Tore. Søndag 20. oktober 1850 møtte han en bjørn da han var ute og lette etter geitene oppe i Norddalen (ved Gule hedleren). Bjørnen ble skremt og slo og klorte Tore med labbene. Tore ble skadet på kinn, nese og i begge øynene. Han ble kastet utfor en skrent og ble liggende til neste dag. Folk fra bygda fant ham sterkt skadet og rodde ham til sykehuset i Stavanger. Roturen tok om lag 7 timer. På sykehuset i Stavanger ble både kinn og nese lappet sammen, men øynene kunne ikke reddes. Tore ble blind. Etter dette levde han i 41 år og tok del i gårdsarbeidet som best han kunne. Da den svensk-norske kongen Oscar I hørte denne historien, ga han Tore en årlig pensjon på 48 riksdaler resten av livet.

Linken under peker på en film som ble tatt i april 2011. Den viser hvor bratt og ulendt terrenget er opp mot Gule hedleren. Filmen viser også montering av Bjødna-Tores minneplate.

Turen til Gule hedleren

Bildet under er tatt fra en tur til Gule hedleren sommeren 2013. På bildet ser en Dagfinn Stokke, Magnus Haaland, Grete Knutsen og Kåre Haaland.


Ved Gule hedleren. Foto: Per Terje Haaland

Skrevet: 19.10.13 klokken 11:29


Tilbake
Nyhetsarkiv