Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183315
L o g i n
FRANESTEINEN ER GJENREIST - ET 80 ÅRS MINNE
Den 4. juni i år, 2014, er det 80 år siden denne artikkelen, signert M., stod på trykk i Stavanger Aftenblad. Den er tilpasset dagens rettskrivningsnormal og tegnsetting av Reidar Frafjord.

Naturfredningsforeningens tur til Frafjord hadde fått ganske bra tilslutning. Og med det vakre været man hadde, ble det en strålende dag, Franes dag. Gamle Frane, offersteinen, var kommet på plass igjen etter sin lange fornedrelse – som klopp over en bekk og senere som bjelke over en bred stikkrenne i veien.

Nå er den gjenreist på en liten høyde på Gabriel Frafjords eiendom, og der ruver den ganske godt med bjørketrær og et par gamle gravhauger til bakgrunn.

Kristian Haaland, handelsmann og eier av ”Frafjord trebunnfabrikk”, har besørget det ingenlunde lette arbeid med å få den på plass. Veivesenet og lensmann Espedal fortjener også stor takk for sin del av det gode resultat av aksjonen for å få den gamle helligdommen på plass.

Da forsamlingen hadde tatt plass på Franehaugen – det kommer den vel til å hete heretter – holdt Naturfredningsforeningens formann, overrettssakfører Isaksen, en kort tale om naturfredningens mening og mål. Skolebestyrer Molaug holdt foredrag om primitiv religion og om de forestillinger som hos de gamle knyttet seg til de gamle fruktbarhetssymbol.

Gartner Motland fortalte om arbeidet med å få steinen på plass, og til slutt frembar formannen foreningens takk til herr Haaland som hadde fått alt så godt i stand.

Det stod i et av byens blad at man hadde ofret til steinen til for 70 år siden. Det er nå ikke tilfelle; man må nok betydelig lenger tilbake med det. Antagelig er det over 70 år siden steinen ble tatt ned og brukt til klopp over en bekk. Det er visst ingen nå som har anelse om hva tid steinen fikk sitt siste grøtfat.

Etter møtet på Franehaugen spredte de besøkende seg oppover dalen som i den vakre forsommerdag, riktig fikk vist all sin storhet og alle sine små idyller.


Den nyreiste Franesteinen i 1934Skrevet: 15.01.14 klokken 17:56


Tilbake
Nyhetsarkiv