Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183315
L o g i n
MANGE KRAV UM STØLSVEGAR I FORSAND - ET MINNE FRA MARS 1935
Veg til Lysestølane, til skilauparstølane i Espedalen, til den nedlagde Vatnegarden og til Norddalen i Frafjord.

Den følgende artikkelen er hentet fra Stavanger Aftenblad 28. mars i 1935. Den er skrevet på et arkaisk nynorsk, men her ”oversatt” til dagens bokmål av Reidar Frafjord.

Et medlem av Forsand herredstyre forteller i en samtale med Aftenbladet at det er blitt veldig aktuelt med stølsveier i Forsand. I alt fire slike er nå på tale. Det er i Lyse, Øvre Espedal, Frafjord og Gilja. I første omgang er det mest håp om å få realisert stølsveien i Lyse.

En mann fra Espedal forteller at deres stølsvei er 2 km lang. Stølen ligger oppå fjellet på sørsiden av hjemmebøen. Der er det i alt 12 stølshus som er holdt i god stand, og ellers er det her mange høyløer. Selv om stølen i det siste ikke er blitt benyttet til melkekyr, så har den blitt brukt til beite og slått. De siste årene er noen stølshus satt i bedre stand og blitt bortleid til påsketurister. Dette året ventes det stort innrykk av byfolk i påskehelgen. Ifølge et løst overslag kommer veien på 6 000 kroner, derav 3 000 kroner i tilskudd fra staten.

I Frafjord er det ikke aktuelt å tenke på vei til stølen som ligger på nordre fjellet, opp av fjordbunnen. Men oppe ved Molaug er det både slått i Norddalen og stølsbruk lenger oppe. Det er vel der det kan bli tale om vei. Den vil komme vel med for mange av bygdefolket.

Det fineste terrenget i hele herredet for å anlegge en stølsvei finner vi på Gilja. Nordre Giljastølen, eller Vatne, ligger en halv mils vei oppå fjellet. Vatne er en gammel gard. Det har bodd folk her fra utgamle tider, til for vel 100 år siden. Gamle Nils Frafjord fortalte at når folk i Frafjord var til gjestebud på Vatne, brukte de oster til sitteplass.

Vatne er en uvanlig vakker støl med fine marker som lett kan dyrkes opp. Like ved ligger Kvidalandsstølen som også vil få samme nytte av veien. Langs store deler av området er det fin skog, både løvskog og barskog. Og innover fjellet er det store og fine beitevidder. Det fortelles at veiingeniøren har god tro på at det her bør komme vei, tilpasset kjøretøy med hjul. For den arbeidende ungdommen der inne ville et slikt veianlegg bli til god hjelp.


Skrevet: 15.01.14 klokken 18:11


Tilbake
Nyhetsarkiv