Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183311
L o g i n
STOR JORDSKADE I FRAFJORD - ET MINNE FRA NOVEMBER 1940
Artikkel fra Stavanger Aftenblad 28. november 1940. Quisling-regjeringen sin egen rettskrivning er beholdt i denne artikkelen.

I Frafjord har flaumen gjort større skade enn en først av antok. Brua over elva til Eigjeskog er øyelagt. Den var solid bygd og ikke særlig gammel – den ble bygd i 1925. Det var det store steinkaret i midten som røk.

Brådlandsbrua som er lenger nede, har holdt, men det kommer av at elva har tatt et annet løp. Den har revet vekk ei mindre bru mellom Brådland og Kommedal og øyelagt veien der. Men det er ikke bare veien som er øyelagt. Sigurd Lølands gard, som ligger der, har fått stygg medfart, og han kommer til å lide et ganske alvorlig tap. En rekner med at flere mål dyrka jord er skyllet vekk. Hele det store nybrotsarbeidet som han og sønnene har drevet så sterkt i de siste årene, er nå heilt øyelagt.

Hos Knut Molaug er også jord skyllet vekk. Lenger nede, ved bedehuset, har elva tatt nytt løp og revet opp noen mål dyrket jord som Bertel Kommedal hadde der. Veien er også øyelagt et stykke der.

Nede i Frafjord har elva gravd seg inn i en aurbakke, og resultatet er at en åker på et par mål, er rast ut. Det er fare for at det skal rase mer. Åkeren tilhørte Jakob Frafjord. Brua over til Øyra er også tatt, og et par mindre bruer er forsvunnet.

Den normale vannstand i elva er på om lag 1,75 meter. Under den verste flaumen var den oppe i over 4 meter. I dag er det bare passelig flaum.


Skrevet: 17.01.14 klokken 16:18


Tilbake
Nyhetsarkiv