Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #155508
L o g i n
ÅRSMØTET I BJØDNA-TORES VENNER
Årsmøtet i Bjødna-Tores Venner blir avholdt i Hinnasenteret (vis avis Hinna kirke) torsdag 10. april kl 18:00.

SAKLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll
3. Årsmelding 2013
4. Regnskap 2013
5. Budsjett og arbeidsprogram for 2014
6. Valg av leder, 2 styremedlemmer, 2 vararepresentanter, revisor og valgkomite’
7. Eventuelt

INNLEGG:
- SLETTÅ-BOKA v/ Per Terje Haaland og Reidar Frafjord
- PÅ JAKT ETTER KJÆRLEIKEN (om kjærlighetsstien) v/ Kjell Espedal

MAT OG PRAT.

Vedlagt finner dere dokumentene til møtet:


Innkalling til årsmøtet 10. april 2014Årsmelding Bjødna-Tores Venner 2013Regnskap Bjødna-Tores Venner 2013


Skrevet: 14.02.14 klokken 10:23


Tilbake
Nyhetsarkiv