Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183314
L o g i n
DET ER 50 ÅR SIDEN SEVALD SIMONSEN UTGA SLEKTSBOK
For 50 år siden utga Sevald Simonsen «Etterkommerne til Tore Torsen Haaland og Kristi Samuelsdatter Fossmark».

I denne forbindelsen har Reidar Frafjord skrevet følgende sak til nettsiden:

På ettersommeren i 1966 lå det et brev, adressert til min mor, i postkassen vår i Brønngt. 74 med vedlagte skrivelse:Da Per Terje og jeg i 2006 syslet med tanken om å utgi en mer utfyllende og oppdatert slektsbok om Bjødna-Tore og etterslekten, til 200 års minnet for hans fødsel i 2010, var det naturlig at Simonsens pioner-bok kom til å danne utgangspunktet for vårt videre arbeid, som til sist munnet ut i den omfattende «Tore Toresen Haaland og Kristi Samuelsdatter Fossmork og deres etterkommere.Skrevet: 05.05.16 klokken 07:25


Tilbake
Nyhetsarkiv