Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183314
L o g i n
Nytt år med nye muligheter

Godt nytt år !
Vi får håpe på et godt og interessant år for vår interesseorganisasjon. Foreningen begynner å bli kjent. Det er ved årsskifte rundt 60 betalende medlemmer. Dere som ikke har betalt kontigent for 2007 anmodes om å gjøre det.

Det skjer stadig ting. La meg ta med noen episoder fra julehelga. Jeg går jevnlig tur rundt i nærterrenget. I løpet av julehelga blei jeg stoppet tre ganger av ulike personer. En kjente jeg - de to andre visste hvem jeg var. De ville gjerne prate om Bjødna-Tore. Det var interesant å høre ulike versjoner av Bjødna-Tore historien. Det er tydelig at den har fått ulike utforminger etter hvilken famliegrein en tilhører. Når det gjelder muntlige overleveringer må en regne med at det oppstår lokale varianter av historien. Det er og interessant å merke seg hvor levende historien har holdt seg i over 150 år. At det kan oppstå lokale varianter må en regne med.

I løpet av våren vil det bli avholdt årsmøte i foreningen. Foreløpig er det satt til 12. april 2007 kl. 19.00 i Statens hus på Lagårdsveien i Stavanger. Ved siden av vanlige årsmøtesaker håper vi å få til et faglig foredrag knyttet til Bjødna-Tore.

Med hilsen
Kjell Espedal (styreleder)

Skrevet: 02.01.07 klokken 21:30


Tilbake
Nyhetsarkiv