Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183314
L o g i n
BRANNTAKSTER PÅ HÅLAND 1869
Vinteren 1868-1869 ble de to bøndene på Håland, brødrene Thore og Samuel – Bjødna-Tores to
eldste sønner, enige om å forsikre bygningene på gardsbruka.

"Branntakster på Håland 1869" av Per Terje Håland

Vinteren 1868-1869 ble de to bøndene på Håland, brødrene Thore og Samuel – Bjødna-Tores to eldste sønner, enige om å forsikre bygningene på gardsbruka. Dette var selvsagt en trygghet for dem selv og familiene om katastrofen skulle inntreffe. Det var også slik at dersom de skulle søke lån, ville långiver som regel kreve at husene på garden var forsikret. Dette var særlig viktig for Samuel som hadde store utgifter til nytt hus og låve, stall, fjøs og utstyr.

Les mer om dette i PDF-dokumentet under:

Branntakster_på Håland_1869

Branntakstene pr bruk:

Branntakst bnr.1

Branntakst bnr.2


Gamlehusa på Håland


Skrevet: 15.06.19 klokken 19:21


Tilbake
Nyhetsarkiv