Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183315
L o g i n
GANGSTEINAR PÅ FJELLET
Per Terje Haaland har laget en artikkel om slike gangsteinar.

"Til alle tider har det vore eit problem å ta seg over elvar og bekker – særleg om det var
mykje vatn. Slik var det i låglandet og i fjellet over heile landet før bruer og betre veger
vart bygde. Utan gangsteinane måtte ein ofte gå lange vegar for å finna ein høveleg stad å
vassa over."

Per Terje Haaland sin artikkel om dette finner du i PDF-dokumentet under.
Gangsteinar på fjelletFoto: Per Terje Haaland

Skrevet: 27.08.19 klokken 10:08


Tilbake
Nyhetsarkiv