Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #151362
L o g i n
LOKALE STADNAMN FRÅ ØVRE FRAFJORD
Lokale stadnamn frå Eikeskog, Brådland, Kommedal, Molaug og Håland

Per Terje Haaland har skaffet kopier av innsamlede stedsnavn (stadnamn) i 1983 for Håland, Molaug, Kommedal, Brådland og Eikeskog med tilhørende kartreferanser.

"I 1983-84 sette Inge Særheim ved dåverande Rogaland distriktshøgskule i gong ei omfatande kartlegging av lokale stadnamn i store deler av Rogaland. Til saman vart det samla inn tusenvis av stadnamn. Arbeidet vart i hovedsak gjennomført av elevar i ungdomsskulen, men og andre deltok."

Per Terje sin artikkel om dette finner du i første PDF-fil under. Den neste filen er et kart over lokale stedsnavn med kartreferansenummer til de følgende navnefilene. (Navnefilene er i liggende format):

Lokale stadnamn

Kart lokalnavn

Navn Håland

Navn Molaug

Navn Eikeskog

Navn Kommedal/BrådlandAksteveien gjekk frå gardsromet på Håland og austover mot Neset. Tidlegare var det steinrekkjer
på kvar side (geil). Sommaren 2019 vart vegen lagt om slik at denne gamle vegtraséen no er borte.
Foto: Per Terje Haaland.
Skrevet: 23.09.19 klokken 19:50


Tilbake
Nyhetsarkiv