Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #165099
L o g i n
UTSKIFTNINGSPROTOKOLL FRA 1831
Utskifte mellom gårdene Frafjord, Molaug, Haaland og Kommedal – 1831

Utskiftning 1831

Mellom 1830 og 1840 ble brukerne av gardene Frafjord, Molaug, Kommedal og Håland selveiere. Det ble utstedt Kgl skjøter og prisen for eiendommene varierte mellom 300 og 500 Speciedaler. De første som ble selveier i Frafjord var brødrene Ole og Tollef Knudsen Molaug. Skjøtet er tinglyst 14. oktober 1831. Sannsynligvis var det dette som utløste et behov for å fastsette skikkelige grenser mellom de fire gardene. Formelt var alle gardene enda kirkegods og derfor måtte biskopen i Kristiansand godkjenne grensefastsettelsen.

Per Terje Haaland

Utskifte mellom gårdene Frafjord Molaug Haaland og Kommedal 1831


Utskiftingsprotokollen fra 1831

Utskiftning: Sammenslåing og nye grenseoppganger for landbrukseiendommer, for å etablere mer hensiktsmessige driftsenheter.


Skrevet: 29.03.20 klokken 18:30


Tilbake
Nyhetsarkiv