Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #165101
L o g i n
DIGITALT ÅRSMØTE 2020
I år kan Bjødna-Tores Venner ikke avholde ordinært årsmøte.

Til alle medlemmer i Bjødna-Tores Venner

I år kan Bjødna-Tores Venner ikke avholde ordinært årsmøte. Likevel trenger vi å ha godkjent årsmelding, regnskap og valg. Mange historielag rundt om i landet avvikler dette året det vi kan kalle digitale årsmøter, og det har vi også bestemt oss for å gjøre. Det innebærer at årsmøtepapirene, nærmere bestemt årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling, sendes ut digitalt. Disse dokumentene ligger som vedlegg til utsendt e-post, og nederst på denne siden. Styrets innstilling er at både årsmelding og regnskap godkjennes, og at valget blir i samsvar med innstillingen. Hvis medlemmene kan stemme for dette, ber vi om at de ikke foretar seg noe, men dersom det er merknader, ber vi om å få dem innen 1. mai. Kommer det ingen merknader, anser vi at BTV etter denne datoen har oppfylt kravene til årsmøte for arbeidsåret 2019. På årsmøtene pleier vi å gi ordet fritt for kommentarer til videre drift av foreningen, og dette vil vi gjerne åpne for nå også. Vi ber om at eventuelle merknader til årsmøtepapirene og kommentarer/forslag til videre virksomhet i BTV sendes til jan.k.hognestad@uis.no innen 1. mai.

Mvh hilsen styret i BTV

Årsmelding 2019

Regnskap 2019

Valgkomiteens innstilling 2020


Skrevet: 19.04.20 klokken 20:32


Tilbake
Nyhetsarkiv