Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183311
L o g i n
Årsmøte 2007 i Bjødna-Tores Venner

Det kalles inn til årsmøte i Bjødna-Tores Venner 12. april 2007 kl 19.00 i Statens hus - Lagårsveien 78 i Stavanger.

Foreløpig sakliste:
1. Valg av møteleder
2. Årsmelding
3. Årsregnskap 2006
4. Budsjett 2007
5. Arbeidsprogram 2007-2010
6. Aktuelle innkomne saker
7. Valg på leder, to styremedlemmer, vararepresentanter, revisor, valgkomite'.

Foredrag !
Servering.

Kun de som har betalt medlemskontigent har stemmerett.

Skrevet: 11.01.07 klokken 18:16


Tilbake
Nyhetsarkiv