Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183314
L o g i n
Foreningen Bjødna-Tores Venner stiftet
Foreningen ble stiftet mandag 19. juni 2006. På møtet var det til stede representanter for alle slektsgreinene etter Tore Toreson Haaland født i Frafjord 28. oktober 1810.

Foreningen ble stiftet mandag 19. juni 2006. På møtet var det til stede representanter for alle slektsgreinene etter Tore Toreson Haaland født i Frafjord 28. oktober 1810.

Bjødna-Tores Venner skal være overbygningen i arbeidet med å markere 200-års jubileet for Bjødna-Tores fødsel, enten det gjelder slektsstevne, kulturarrangement eller ny slektsbok. Vedtektene for foreningen danner rammen for virksomheten. Vedtektene er utlagt under menypunkt Bjødna-Tores Venner, Vedtekter.

Styret er valgt for perioden fram til ordinært årsmøte i 2007. Sammensetning:

Formann: Kjell Espedal
Styremedlemmer: Svein Håland, Kåre Andreas Haaland, Reidar Frafjord og Per Terje Haaland.
Varamedlemmer: Kåre Haaland og Asbjørn Simonsen.
Revisor: Brit Håland
Valgkomite: Einar Haaland, Torbjørn Frafjord.

Fullstendig referat fra møtet finner du under Bjødna-Tores Venner, Møtereferater.

Nyvalgt styre i Bjødna-Tores Venner.
Fra venstre: Per Terje Haaland, Reidar Frafjord, Kjell Espedal (formann), Kåre Andreas Haaland, Svein Håland.

Skrevet: 21.06.06 klokken 22:59


Tilbake
Nyhetsarkiv