Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183315
L o g i n
GAMLE BILDER ETTERLYSES !
Det trengs mange og gode bilder for å lage en spennende og lesverdig slektsbok. Innsamling av bilder foregår parallelt med innsamling av personopplysninger. Redaksjonen for slektsboka vil med dette etterlyse enda flere eldre foto. Ta en titt i album og på vegger, i skuffer og skap !

Alle eldre foto med en viss kvalitet er interessante. Tre hovedtyper bilder etterlyses:

▪ Portretter og familier. Viktig med navn!
▪ Hverdagsbilder (aktivitetsbilder). F eks arbeid på gården, på stølen, etter sauene.
▪ Landskapsbilder - ikke minst! Vi har så langt få gode foto som viser landskap og kulturlandskap

Aktivitetsbilder og landskapsbilder bør som hovedregel være fra Frafjord, og spesielt fra Håland, selvsagt. Bilder fra 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet er av særlig interesse.

Hvis DU tror du har ett eller flere bilder som kan være interessante, ta kontakt med den som samler inn personopplysninger i din etterkommer-grein, eller med Per Terje Haaland, tlf 9169 5667 eller e-post pth@lyse.net.

Bildet nedenfor er tatt i Frafjord en godværsdag sommeren 1933. På høyriva sitter Frida Larsen fra Stavanger gift med Børre Rossavik, og datteren Åse. Børre er sønn til Albertine Helene Frafjord og Maurits Rossavik. Albertine er barnebarnet til Bjødna-Tore. Fotograf: Ukjent.Skrevet: 20.02.07 klokken 22:40


Tilbake
Nyhetsarkiv