Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183315
L o g i n
ÅRSMØTE 2006
Medlemmene i Bjødna-Tores Venner inviteres til årsmøte torsdag 12. april 2007 kl 1900.
Sted: Lagårdsveien 78, Stavanger. Styrets årsberetning samt regnskap sendes via e-post til de medlemmene som har oppgitt e-post adresse. De øvrige får tilsendt dokumentene med ordinær post.
Valgkomiteens innstilling blir presentert på møtet. Etter årsmøtesakene blir det hyggelig samvær med slektsprat, kaffe og noe attåt.

Styret ønsker alle hjertelig velkommen ! - Ikke medlem enda ? Kom likevel - medlemskap kan tegnes på møtet.

Innkalling til ordinært årsmøte
torsdag 12. april 2007 kl 1900
i
Statens Hus
Lagårdsveien 78, Stavanger


Åpning av møtet, registrering av medlemmer
Godkjenning av innkalling og dagsorden


Saksliste:

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under
protokoll

2. Årsmelding 2006

3. Regnskap for 2006

4. Budsjett for 2007
Arbeidsprogram 2008-2010 – orientering

5. Valg av:
Formann 1 år
2 styremedlemmer 2 år
2 varamedlemmer 1 år
Revisor 1 år
1 medlem til valgkomite 2 år

6. Ingen innmeldte saker innen fristen 31.12.2006Etter årsmøtet inviteres til kaffe/te med noe attåt, slektsprat og hyggelig samvær


Skrevet: 18.03.07 klokken 18:06


Tilbake
Nyhetsarkiv