Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183314
L o g i n
REIDAR FRAFJORD INN I REDAKSJONSKOMITEEN
Redaksjonskomiteen for den nye slektsboka er fulltallig. Nylig meddelte Reidar Frafjord fra Stokka og Stavanger at han gjerne ville arbeide mer systematisk og aktivt med den nye boka. Dette vil klart styrke komiteens kompetanse og kapasitet.

Reidar har interessert seg for lokalhistorie og slektshistorie i flere ti-år. Som få har han saumfart arkivene etter store og viktige opplysninger såvel som etter små, interessante detaljer.
Han har vært aktiv i Byhistorisk forening i mange år, og har skrevet en rekke artikler både i foreningens tidskrift og andre steder.

Redaksjonskomiteen for den nye slektboka består da av Svein Håland (etterkommer Daniel), Reidar Frafjord (etterkommer Tore) og Per Terje Haaland (etterkommer Tore). I tillegg må nevnes at Arne Gilje (etterkommer Berta) legger ned et nitid og stort arbeid med å holde orden på personopplysningene som etter hvert kommer inn.

Framover vil Svein Håland har hovedansvaret for å fullføre innsamlingen av og kvalitetssikre personopplysningene for alle slektsgreinene etter Bjødna-Tore. Reidar Frafjord og Per Terje Haaland vil fordele øvrige redaksjonsppgaver seg imellom. En svært sentral oppgave er å finne fram til relevant lokalhistorisk og biografisk stoff knyttet til de eldste slektsledd (generasjon 1, 2 og 3 etter Bjødna-Tore). Per Terje Haaland vil fortsatt arbeide med å fremskaffe bildestoff til boka.

Skrevet: 07.10.07 klokken 21:57


Tilbake
Nyhetsarkiv