Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183314
L o g i n
Slektgranskerdagen 2007
Lørdag 27. oktober er det på ny tid for å lære nytt om slektsgransking. I år legges særlig vekt på foto som kildemateriale og kulturhistorisk dokumentasjon. Arrangementet avvikles på Stavanger kulturhus mellom kl 10 og 15. Arrangør er DIS-Rogaland.I forbindelse med den nye slektsboka etter Bjødna-Tore legges stor vekt på å få fram mange og gode bilder. 2008 blir det store året for innsamling og leiting etter representative foto til boka. Jeg regner med at alle vil ha nytte av å bli orientert om hvilke fotosamlinger som finnes på Statsarkivet og andre arkiver. Og - ikke minst: hvordan spore dem opp og så få laget en kopi eller en bildefil til eget bruk.

Slektsgranskerdagen vil som tidligere også være et samlingssted for de som leiter etter det beste dataprogrammet, de gode utskriftene eller som trenger hjelp for å løse et konkret problem i sin egen slekt.

Program for Slektsgranskerdagen 2007


Jeg håper at mange i foreningenavsetter litt av denne lørdagen til en tur på Stavanger kulturhus.

Vel møtt !

Per Terje Haaland

Skrevet: 13.10.07 klokken 22:28


Tilbake
Nyhetsarkiv