Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183311
L o g i n
4230 personer registrert
Innsamlingen av personopplysninger går videre. Som det fremgår nedenfor, er vi kommet svært godt i gang - om enn ikke ferdige. Arbeidet vil derfor også fortsette i 2008 med noe mindre styrke.

Hallo alle Bjødna-Tore venner!
Dere vet kanskje at alle personopplysninger som samles inn av bokkomiteen (angående
bokkomiteen se Ny slektsbok/Slektsbokkomiteen) sendes inn med e-post til meg (Arne Gilje) i
Malmö. Min hovedoppgave i arbeidet med slektsboken er å ta imot alle opplysninger om
Bjødna-Tores etterkommere fra ”innsamlerne”, legge inn alle data i mitt
slektsforskningsprogram og på den måten skape en database eller et register som kan ligge til
grunn for redigering og utformning av den nye slektsboken.

Den forrige rapporten på denne nettside angående databasen kom den 28.november 2006,
altså for over 1 år siden. Du finner den under Nyhetsarkiv nedenfor. Den 28/11 2006 hadde vi
i databasen 2900 individer fordelt på 902 familier inkl. inngifte og eventuelle foreldre til
inngiftede.

I dag, 9/12 2007, har vi lokalisert, systematisert og ført inn i databasen 4320 individer fordelt
på 1414 familier, inkl. inngifte og foreldre til inngiftede der så er angitt. Slekten vokser – på
ca 1 år har registret fått 1420 nye individer – et godt resultat som vi kan takke de flinke
innsamlerne for.

Jeg regner med fra at det finns ca 5000 etterkommere (inkl. inngifte), så vi har en liten bit
igjen før vi er ved målet. Spesielt har det vært vanskelig å finne etterkommere som har
emigrert til USA og andre land. Men vi gir ikke opp.

Om du som leser dette har opplysninger som kan være til gagn og hjelp for å få registeret
komplett – send noen linjer til Arne, a-gilje@gilje.se eller telefon 0046 40263173. Vil du
sende meg noen ord i brev er adressen Arne Gilje, Fågelbacksg. 4A, 217 44 Malmö, Sverige.
Tilslutt vil jeg ønske alle Bjødna-Tore venner en riktig

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR 2008

Malmö 9. desember 2007
Arne Gilje

Skrevet: 10.12.07 klokken 19:26


Tilbake
Nyhetsarkiv