Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183315
L o g i n
215 NYE MEDLEMMER
Hittil i år det det registrert 215 nye medlemmer i Bjødna-Tores Venner. Særlig etter start av vervekampanjen i slutten av april, har nye innmeldinger strømmet på. Foreningen har nå 366 medlemmer. Styret er meget fornøyd med resultatet så langt, og vil gjerne ønske alle nyinnmeldte velkomne!

Samtidig er vi et stykke unna målet om 500 medlemmer i løpet av 2008. Alle de nye medlemmene styrker oss i troen på at vi vil nå dette målet. En liten utfordring til alle medlemmer som leser dette: Hvis vi alle skaffet ETT NYTT MEDLEM HVER, ville vi sannsynligvis være der ! Lykke til.

SJEKK MEDLEMSLISTEN
Medlemslisten ligger under menypunkt Bjødna-Tores Venner til venstre på denne siden. Gå inn og sjekk om opplysningene om deg er rette. Vi tror det kan være noen feil når det gjelder etterkommerkategori. Sjekk også skrivemåte av navn, og bosted.

Hvis du finner noen feil, vennligst gi oss beskjed om dette slik at vi kan rette det opp. Send straks beskjed til brit.haaland@grl.no.

NÅR DU REGISTRER DEG SOM MEDLEM
Du kan registrere deg som medlem på flere måter. Det som er viktig er å gjøre tydelig hvem som skal være medlem. Dersom du betaler via nett eller giro, må du alltid angi hvem som skal være medlem hvis det ikke er deg selv. Det er også eksempler på innbetalinger uten angivelse av betaler eller hvem som innbetalingen gjelder. Da er det ikke så greitt å være kasserer !

Undersøk om du står i medlemsregisteret. Hvis ikke - gi straks beskjed til brit.haaland@grl.no, så vil vi finne ut av det.

KONTINGENT 2008
En del medlemmer fra 2007 har enda ikke betalt kontingent for 2008. Det har heller ikke vært sendt ut anmodning om betaling av medlemsavgift. Men en slik påminnelse vil bli sendt ut i løpet av juni. Da håper vi at alle tidligere medlemmer fornyer sitt medlemskap !
Skrevet: 19.06.08 klokken 23:13


Tilbake
Nyhetsarkiv