Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183315
L o g i n
NOEN NYE VERDENSBORGERE ?
Arbeidet med slektsboka er nå inne i en ny fase. Innsamlet informasjon skal redigeres og settes sammen til en manuskript. Biografier og bilder skal deretter plasseres inn. Før trykking vil det bli en del av dere bli bedt om å lese korrektur. Boka vil foreligge ferdig trykket 1. juni neste år.

Viktige nye personopplysninger mottas fremdeles !

Vi vil prøve å få med oppdateringer i månedene framover, slik at den nye slektsboka blir så ajour som mulig. Send derfor inn opplysninger straks noe skjer i din familie ! Ikke forvent at andre gjør det.

Det gjelder særlig opplysninger om

- nye barn
- døde
- inngåtte ekteskap
- e-post adresser
- adresseendringer
- ev annen informasjon du mener er viktig

Opplysninger skal sendes til

Per Terje Haaland

Henrik Ibsensgt 20 B, 4021 Stavanger
E-post: pth@lyse.net
Tlf. +47 9169 5667

Skrevet: 08.02.09 klokken 20:23


Tilbake
Nyhetsarkiv