Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183314
L o g i n
REFERAT FRA ÅRSMØTET
Omkring 30 personer hadde møtte fram til årsmøte i Bjødna-Tores Venner. Før selve årsmøtet holdt Harald Kommedal fra Frafjord et interessant kåseri om livet på gardane i Frafjord i etterkrigstida.
Etter en kaffepause med kaker og drøs startet selve årsmøtet; det ble avviklet greitt under ledelse av Øivind Gilje.

Årsmelding og regnskap ble vedtatt ved akklamasjon. Valg ble enkelt ved at formann, styre, valgkomite og revisor alle fikk fornyet tillit.

Øivind Gilje presenterte foreløpig program for slektsarrangementene i 2010. Komiteen fikk skryt for godt arbeide. Forøvrig framkom en del merknader til programmet.

Per Terje Haaland og Reidar Frafjord orienterte om pågående arbeid med slektsbok-manus. Dette er et omfattende og nitid arbeid som ikke vil være ferdig før ved årets slutt.

Referat fra årsmøte sendes nå ut til alle medlemmer,i e-post til de som har det og til andre med vanlig post. Referatet er også lagt ut på vårt nettsted under Bjødna-Tores Venner/Møtereferater.


Skrevet: 29.04.09 klokken 20:21


Tilbake
Nyhetsarkiv