Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183313
L o g i n
NYTT FRA BJØDNA-TORES VENNER
I skrivende stund kommer det flere innmeldinger til Bjødna-Tores venner. Det drypper inn noen hver uke. Vi nærmer oss nå 40 medlemmer. Enda kan vi bli mange flere. Det er av betydelig interesse for denne interesseorganisasjonen i alle greiner av Bjødna-Tore slekta.

I skrivende stund kommer det flere innmeldinger til Bjødna-Tores venner. Det drypper inn noen hver uke. Vi nærmer oss nå 40 medlemmer. Enda kan vi bli mange flere. Det er av betydelig interesse for denne interesseorganisasjonen i alle greiner av Bjødna-Tore slekta.

Foreløpig er vi bare i etableringsfasen. Etterhvert vil det utkrystaliseres bestemte arbeidsområder.
I dag er hovedarbeidet å samle inn informasjon fra de ulike slektsgreinene med tanke på at det skal publiseres i ei slekts- og kulturbok knytta til Bjødna-Tore - som levde fra 1810 til 1891. Vi håper den skal være ferdig til juni 2010, da vi har tenkt å markere at det er 200 år siden Tore Toreson blei født.

I denne slekstboka vil vi og ta med kulturstoff knyttet til den tida han levde i. Det er allerede kommet inn ide'er til stoff. Men vi tar gjerne imot flere ide'er. Det kan være stoff fra Håland, fra Frafjord, fra Forsand eller Gjesdal kommune eller fra Espedalen (det var nemlig tett samkvem mellom Frafjorddalen og Espedalen). Tips og ide'er sendes til kjell.espedal@lyse.net.

Vi er og så smått begynt å tenke på kulturarrangement. På det nåværende tidspunkt ser vi for oss et 4 dagers arrangemnet fra torsdag til søndag. Vi tenker oss slektsamlinger, konsert(er), kunstutstilling, foredrag, tur over fjellet (kjærlighetsstien), kirkeskyss i eldre tider, gudstjeneste, kransenedlegging for å nevne noe.
Arrangementene kan bli lagt til Håland, Frafjord, Byrkjedalstunet, "Dirdal strikkefabrikk", Dirdal kapell, Forsand kulturhus, Byrkjedalstunet o.l. Men vi understreker at vi foreløpig er bare i startfasen på "noe".

Har du tanker og ide'er til dette opplegget - ta kontakt med noen i styret. Adresseliste står på internettsida.

For Bjødna-Tores Venner
Kjell Espedal
(leder)

Skrevet: 07.11.06 klokken 14:25


Tilbake
Nyhetsarkiv