Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183314
L o g i n
MULIGE FEIL I SLEKTSBOKA
Alle som har oppdaget feil eller viktige mangler i den nye slektsboka bes rapportere disse innen 10. januar 2011. Ark med rettelse vil sendes ut i februar 2011.

Til slektninger og andre som har kjøpt den nye boka om
Bjødna-Tore og hans etterkommere


Mulige feil i slektsboka


Hittil har vi fått inn ni meldinger om direkte feil i boka. Sannsynligvis vil det være flere – selv om vi håper og tror at det aller meste er korrekt.

Vi ber nå alle som har kjøpt eller lest slektsboka melde i fra om feil eller misforståelser dere har kommet over. I februar neste år vil vi så samle, trykke opp og sende ut et ark (eller flere) med rettinger til alle.

Det viktigste å få rettet opp er biografiske opplysninger som fødsels- og døds-datoer og –år, feilaktige slektsskapsforhold, uteglemte personer og annen åpenbar ukorrekt informasjon som er gitt. Nye telefonnummer og endrede adresser/e-postadresser og lignende vil ikke bli oppdatert.

Vær vennlig å sende inn feil du har sett innen 10. januar 2011.

Send din melding i e-post eller i brev til

Per Terje Haaland
Henrik Ibsensgt. 20 B
4021 Stavanger
E-post: pth@lyse.netMed vennlig hilsen


Per Terje Haaland
Reidar FrafjordSkrevet: 03.12.10 klokken 23:06


Tilbake
Nyhetsarkiv