Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183314
L o g i n
RYDDING I MEDLEMSREGISTERET
I alt 111 tidligere medlemmer i Bjødna-Tores Venner er nå slettet fra medlemsregisteret. Det gjelder personer som ikke har betalt medlemskontingent for 2010. Foreningen har i øyeblikket 373 medlemmer.

I forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2010 har kasserer gått i gjennom medlemsinnbetalinger. Det viser seg at relativt mange ikke betalte kontingent for 2010. Noen skylder også medlemskontingent for tidligere år. Styret mener da det er mest ryddig å slette disse fra registeret.

Dersom noen mener at de urettmessig er slettet, vennligst send en melding til Brit Håland (brit.haaland@grl.no)eller Per Terje Haaland (pth@lyse.net). Er det gjort feil vil vi selvsagt uten opphold ordne dette !

Dersom du er slettet, men likevel ønsker å være medlem av Bjødna-Tores Venner, er du hjertelig velkommen tilbake senere.Skrevet: 10.02.11 klokken 21:16


Tilbake
Nyhetsarkiv