Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183313
L o g i n
UTSENDELSE AV INNBETALINGSGIROER OG ANNEN INFORMASJON
Alle foreningens medlemmer får i disse dager tilsendt brev med diverse informasjon. Vedlagt er bl.a. giroer for innbetaling av kontingent for 2011. Denne er fastsatt til kr 100,-.

I tillegg til giro, vil en også finne informasjon om et planlagt arrangement søndag 28. august 2011. Det vi da blir arrangert en fottur til Gule-hedleren og eventuelt Hålandsstølen. Nærmere orientering om denne turen blir lagt ut på denne nettsiden senere.

Videre vil sendingen, til dere som har kjøpt slektsboka, inneholde en liste med tillegg og rettinger til denne og et sett med bilder som kan klebes over bilder med feil.

I brevet skal dere mao finne følgende:

1. En faktura med innbetalingsgiro for kontingent for 2011
2. Et brev til Bjødna-Tores Venner
3. Referat fra årsmøtet 31. mars 2011
4. Vedtekter for Bjødna-Tores Venner 2011

I tillegg til dere som har kjøpt slektsboka:
5. Liste med tillegg og rettinger til slektsboka (en liste pr bok som er registrert kjøpt)
6. Sett med to bilder til slektsboka (et sett pr bok som er registrert kjøpt)

Sendingene er pakket manuelt og feil kan forekomme. Vennligst ta kontakt med det nye styret hvis dere skulle finne feil i mottatt forsendelse.


Skrevet: 31.05.11 klokken 17:36


Tilbake
Nyhetsarkiv